Konferencje

Cyfronet od wielu lat jest organizatorem krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów i seminariów naukowych, które gromadzą informatyków i naukowców zajmujących się tworzeniem, rozwojem i zastosowaniem technologii informatycznych, a także użytkowników tych technologii.

Pierwsza, międzynarodowa konferencja – ECUC'94, została zorganizowana w 1994 roku dla europejskich użytkowników komputerów firmy CONVEX.

Bardzo ważnym wydarzeniem na skalę europejską jest organizowana corocznie, począwszy od roku 2001, cykliczna konferencja Cracow Grid Workshop, zainaugurowana przez Cyfronet w związku z jego uczestnictwem w dużym, międzynarodowym projekcie CROSSGRID, finansowanym przez UE.

Od roku 2008 ACK Cyfronet AGH organizuje także cyklicznie Konferencję Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (KU KDM), która stanowi forum przeglądu wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum, a także infrastruktury obliczeniowej tworzonej i rozwijanej w ramach projektów z rodziny PLGrid. Konferencja obejmuje prezentacje użytkowników i zaproszonych gości, a także zajęcia szkoleniowe dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych i oprogramowania ACK Cyfronet AGH, sesje dyskusyjne oraz spotkania z dostawcami sprzętu informatycznego i oprogramowania.

W sumie, Cyfronet zorganizował kilkadziesiąt międzynarodowych i krajowych konferencji oraz seminariów poświęconych różnorodnym zagadnieniom informatyki.

Ponadto, Cyfronet organizuje corocznie Dzień Otwarty dla środowiska naukowego i studentów z Krakowa i Małopolski.