Dzień Otwarty

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH corocznie organizuje Dzień Otwarty dla środowiska naukowego Krakowa i Małopolski. W ramach spotkania prezentowane są najnowsze kierunki rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, nowe technologie oprogramowania oraz działalność naszego Centrum; jego zasoby sprzętowe, oprogramowanie i oferowane usługi.

Prezentacje i wykłady odbywają się w auli AGH w budynku A0 przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie. Wstęp wolny.
 

W tym roku zapraszamy na Dzień Otwarty 19 listopada 2018 r.

10.00 CYFRONET - CENTRUM KOMPETENCJI TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

 • Otwarcie
  Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Cyfronet - nowoczesna infrastruktura i usługi dla e-Nauki
  Prof. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK Cyfronet AGH
 • Badania naukowe na infrastrukturze PLGrid
  Dr Andrzej Zemła, ACK Cyfronet AGH
 • System gromadzenia i udostępniania cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi
  Dr Bożena Łapeta, IMGW
 • Obliczenia dynamiki cieczy dla AGH Solar Boat
  Igor Łukasiewicz, AGH Solar Boat Team

11.30 PRZERWA KAWOWA

12.00 KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY ICT

 • HP Enterprise – nowe technologie HPC
  Paweł Krakowian, HPE Polska
 • Intel – nowe rozwiązania pamięci masowych
  Georgios Kardaras, Intel Polska
 • Przyszłość sieci operatorskich – nowe trendy i technologie
  Rafał Szmidt, Juniper Polska

12.45 OPROGRAMOWANIE NAUKOWE – NOWATORSKIE ZASTOSOWANIA

 • Mathematica i Wolfram Language w świecie Big Data
  Dr Zbigniew Galon, Gambit
 • Oprogramowanie MATLAB i Simulink w nauce i dydaktyce
  Remigiusz Lipiec, ONT
 • Praktyczne wykorzystanie intensywnie zrównoleglonych graficznych rozwiązań obliczeniowych
  Dr Maciej Ginalski, Symkom

13.30 KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ ZREALIZOWANĄ W OPARCIU O ZASOBY OBLICZENIOWE CYFRONETU – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Wręczenie nagród dla laureatów
  Prof. Andrzej Pach, Prorektor ds. Nauki AGH
 • Quantitative aspects and generation of random lambda and combinatory logic terms
  Dr Maciej Bendkowski
 • Design and development of the sensors for structural health monitoring (SHM) based on the carbon nanomaterials
  Dr Krzysztof Grabowski
 • Teoretyczne studia nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów nitroalkoholi
  Dr Agnieszka Kącka-Zych
 • Dynamics of spin-valley transitions in carbon nanotube quantum dots
  Dr Edyta Osika

14:20-15:00 LUNCH


 

Programy poprzednich Dni Otwartych