Wydarzenia

kukdm20

Zamówienia publiczne

  1. ACK-DA-ZP-5000-1/19 - Dostawa specjalizowanego klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym
  2. ACK-DA-ZP-5000-2/19 - Dostawa i instalacja zestawu serwerów dla usług sieciowych w ACK Cyfronet AGH
  3. ACK-DA-ZP-28-20/19 - Rozbudowę instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62
  4. ACK-DA-ZP-28-19/19 - Rozbudowa systemu klimatyzacji technologicznej
  5. ACK-DA-ZP-4010-1/19 - Zakup rocznej licencji oprogramowania MATHEMATICA
  6. ACK-DA-ZP-4010-2/19 - Zakup subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2020
  7. ACK-DA-ZP-28-29/19 - Rozbudowa instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62 (II).
  8. ACK-DA-ZP-28-28/19 - Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektu ACK Cyfronet AGH w Krakowie ul. Podole 62

Ogłoszenia archiwalne: