Pamięć dyskowa

Infrastruktura obliczeniowa ACK  Cyfronet AGH wymaga  zapewnienia odpowiednio wydajnej i  elastycznej  pamięci masowej, gotowej do przyjęcia każdego rodzaju obciążenia. Ponieważ taka pamięć dyskowa nie obsługuje jednego konkretnego i przewidywalnego rodzaju obciążenia, nie ma możliwości dostrojenia jej parametrów. Stąd pojawiła  się konieczność wdrożenia uniwersalnego rozwiązania, które jest w stanie zaspokoić skrajnie różne potrzeby, w szczególności zapewnić wysoką przepustowość przy transferach dużych plików, a z drugiej strony bardzo dużo operacji I/O na  sekundę (IOPS) przy udostępnianiu bardzo małych plików. Cyfronet wykorzystuje wiele różnorodnych systemów dyskowych o zróżnicowanej charakterystyce parametrycznej.

Należą do nich m.in. następujące urządzenia:

 • macierz dyskowa HP StorageWorks EVA8000 – 120 TB (FATA)
 • macierz dyskowa HP StorageWorks EVA8100 – 91 TB (FATA)
 • 2 macierze dyskowe SGI InfiniteStorage 4600 – 480 TB (SATA)
 • macierz dyskowa SGI InfiniteStorage 5000 – 7,2 TB (SAS)
 • 2 macierze dyskowe SGI InfiniteStorage 5500 – 240 TB (SAS)
 • macierz dyskowa HDS AMS2500 – 105 TB (SAS)
 • macierz dyskowa HDS HUS150 – 403 TB (SAS)
 • 2 macierze dyskowe NetApp E5560 – 720 TB (SAS)
 • macierz dyskowa HDS HUS150 – 442 TB (SAS)
 • macierz dyskowa DDN SFA12k20 – 3360 TB (SAS)
 • 6 macierzy DDN SFA 12kx40 – 13000 TB (SAS)
 • serwer Sun Fire X4500 – 36 TB (SATA)
 • 6 serwerów Sun Fire X4540 – 288 TB (SATA)
 • serwery dyskowe HP Blade – 840 TB (SAS)
 • filer (sprzętowy serwer plików) 2 x HDS HNAS 3080
 • filer (sprzętowy serwer plików) 2 x HDS HNAS 4080

Zasoby Usługi Powszechnej Archiwizacji PLATON-U4

 • macierz dyskowa IBM System Storage DS5300 – 200 TB (SATA)
 • macierz dyskowa IBM System Storage DS5020 – 7,2 TB (FC), 48 TB (SATA)
 • biblioteka taśmowa IBM System Storage TS3500:
  • 16 napędów Ultrium LTO-5
  • 2003 slotów na taśmy LTO.

Całkowita fizyczna  pojemność dyskowa na koniec grudnia 2014 r. wynosiła około 20,4 PB, w tym:

 • 7,2 TB wydajnych dysków FC
 • 211 TB ekonomicznych dysków FATA
 • 1 052 TB ekonomicznych dysków SATA
 • 19 117 TB wydajnych dysków SAS.