Wydarzenia

kukdm19

Formularze rejestracyjne

1. Wszystkie komputery zainstalowane w ACK Cyfronet AGH mogą być wykorzystywane jedynie do obliczeń naukowych oraz szkoleniowych.

2. Na komputerach Prometheus i Zeus rejestracja dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez Portal PLGrid i nie wymaga dodatkowych podpisów:

 • Klaster Prometheus – rejestracja poprzez Portal PLGrid
 • Klaster Zeus – rejestracja poprzez Portal PLGrid
  • obliczenia lokalne
  • użytkownicy Infrastruktury PL-Grid
  • obliczenia w infrastrukturze POWIEW typu GPGPU
  • obliczenia w infrastrukturze POWIEW typu vSMP
  • obliczenia rekonfigurowane FPGA.

3. W przypadku innych komputerów (konto pocztowe, konto w systemie PlatonU3), wypełnione formularze muszą być podpisane przez przełożonego (kierownika jednostki, dziekana, itp.) i należy je dostarczyć do Działu Użytkowników KDM w ACK Cyfronet AGH (Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 321; tel. 12 632 3355 w. 321):

 • Komputer Kinga
  • usługa serwera pocztowego – (.pdf)
  • usługa serwera dostępowego – (.pdf)
 • Usługi kampusowe - prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie usługi PLATON U3, a następnie, jeśli to niezbędne, o wypełnienie i przesłanie formularza:
  • PlatonU3 – (.pdf)