Formularze rejestracyjne

Warunkiem koniecznym uzyskania konta pocztowego lub konta uprawniającego do obliczeń na komputerach w ACK CYFRONET AGH jest wypełnienie odpowiedniego formularza:

 • Klaster Prometheus – rejestracja poprzez Portal PL-Grid
 • Klaster Zeus – rejestracja poprzez Portal PL-Grid
  • obliczenia lokalne
  • użytkownicy Infrastruktury PL-Grid
  • obliczenia w infrastrukturze POWIEW typu GPGPU
  • obliczenia w infrastrukturze POWIEW typu vSMP
  • obliczenia rekonfigurowane FPGA
 • Komputer Kinga
  • usługa serwera pocztowego – (.pdf)
  • usługa serwera dostępowego – (.pdf)
 • Baza danych ORACLE
  • Oracle 12c – (.pdf)
 • Usługi kampusowe
  • PlatonU3 – (.pdf)

Formularze Karty Użytkownika należy przekazywać do Działu Użytkowników KDM CYFRONETu (Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 321; tel. 12 632 3355 w. 321).