Spotkanie zespolu DICE

Spotkanie zespolu DICE

Kolejne środowe, spotkanie zespolu DICE pod przewodnictwem dr Mariana Bubaka

Zespół Bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych (w tym finansowanych ze środków unijnych) badań i projektów interdyscyplinarnych, w których szuka synergii między nauką a przemysłem. W trakcie tych działań, stworzyliśmy między innymi GridSpace. Zainteresowania badawcze zespołu obejmują: metody, techniki i środowiska do programowania i realizacji złożonych aplikacji naukowych przy uzyciu  klastrów, sieci i infrastruktury, środowisk cloud opartych o współpracę na sieci Web dla e-Science, podejście oparte na wiedzy do obliczeń i danych, w tym rejestrów, monitorowania aplikacji i integracji  semantycznej, usług, komponentów, przepływ pracy, skład i integracja heterogenicznych Service Oriented, i inne.