Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-28-4/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Rozbudowa instalacji gaszenia gazowego w budynku ACK Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11 w Krakowie

Kraków, dnia 04-03-2011