Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-28-7/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji precyzyjnej

Kraków, dnia 05-04-2011