Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-5000-2/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 193 tys. euro)

Dostawa i instalacja klastra serwerów usługi współdzielenia plików wraz z niezbędnymi zasobami dyskowej pamięci masowej dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 06-04-2011