ACK-DA-ZP-28-8/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 4845000 euro)

Modernizacja pomieszczeń ACK Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11 w Krakowie - Etap III

Kraków, dnia 26-04-2011