ACK-DA-ZP-5110-5/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Rozbudowa modularnego przełącznika Juniper EX8216

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 27-09-2010