ACK-DA-ZP-28-2/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 193 tys. euro)

Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 05-03-2010