ACK-DA-ZP-4010-2/09


Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyzej 206 tys. euro)

Dostawa licencji oprogramowania Mathematica

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania i odpowiedzi
  • Wyniki

Kraków, dnia 02-10-2009