ACK-DA-ZP-28-9/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoŚci szacunkowej powyżej 211 000 euro)

na dostawę urzadzeń telekomunikacyjnych i elementów infrastruktury sieci dla ACK CYFRONET AGH

Kraków, dnia 16-04-2007