Zamówienia publiczne

  1. ACK-DA-ZP-5000-1/19 - Dostawa specjalizowanego klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym
  2. ACK-DA-ZP-5000-2/19 - Dostawa i instalacja zestawu serwerów dla usług sieciowych w ACK Cyfronet AGH
  3. ACK-DA-ZP-28-20/19 - Rozbudowę instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62
  4. ACK-DA-ZP-28-19/19 - Rozbudowa systemu klimatyzacji technologicznej

Ogłoszenia archiwalne: