Przyznawanie kont na komputerach

Wszystkie komputery zainstalowane w ACK CYFRONET AGH mogą być wykorzystywane jedynie do obliczeń naukowych oraz szkoleniowych.

Komputery dużej mocy obliczeniowej są dostępne w sieci. Ich adresy sieciowe i podstawowe parametry podane są na stronie KDM.

Warunkiem uzyskania konta uprawniającego do korzystania z komputerów w ACK CYFRONET AGH jest wypełnienie odpowiednich formularzy rejestracyjnych.

Na komputerach Prometheus i Zeus rejestracja dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez Portal PL-Grid i nie wymaga dodatkowych podpisów. Pytania związane z rejestracją prosimy kierować do Działu Użytkowników KDM w ACK CYFRONET AGH (Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 308; tel. 12 632 3355 w. 308).

W przypadku innych komputerów, wypełnione formularze muszą być podpisane przez przełożonego (kierownika jednostki, dziekana, itp.) i należy je dostarczyć do Działu Użytkowników KDM w ACK CYFRONET AGH (Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 321; tel. 12 632 3355 w. 321).

Uwagi:

  1. Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania w swych publikacjach informacji o wykonaniu obliczeń na danym komputerze w ACK CYFRONET AGH. Zgodnie z zaleceniami byłego KBN (obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – MNiSW) informacja ta powinna być uzupełniona numerem grantu obliczeniowego, który jest przydzielany przez Dział Użytkowników KDM CYFRONETu.

    Zamieszczenie powyższych danych w publikacjach stanowi formę rozliczania się z MNiSW za korzystanie z komputerów dużej mocy obliczeniowej w ACK CYFRONET AGH.

    Spis numerów grantów przydzielonych do poszczególnych tematów prac realizowanych na komputerach dużej mocy obliczeniowej w ACK CYFRONET AGH jest dostępny na stronie Tematów prac naukowych.

  2. Użytkownicy zobowiązani są do przekazywania do Działu Użytkowników KDM tematów swoich publikacji oraz nazwy wydawcy prac.