górne tło

CGW'18 za nami

Organizowany po raz 18 CGW Workshop zgromadził informatyków i naukowców zajmujących się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych oraz chmurowych. Warsztaty dają możliwość wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych specjalistów reprezentujących różne dziedziny.

Zainicjowane w 2001 roku warsztaty CGW wspierają społeczność badaczy, programistów i praktyków, pracujących w dziedzinie e-nauki i rozproszonych infrastruktur informatycznych, w tym gridowych i chmurowych, a także przy wykorzystaniu obliczeń wielkiej skali.

W edycji CGW'18 poruszano nastepujące tematy:

CGW'18 było także okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych i technicznych w powiązanych projektach krajowych i europejskich.

Foto: Mieczysław Pilipczuk, Ireneusz Michał Hyra

dolne tlo