górne tło

CGW 2017 za nami...

Po raz siedemnasty odbyła się w Krakowie konferencja CGW Workshop, gromadząca zarówno wybitnych informatyków jak i naukowców różnych dziedzin, zajmujących się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych, chmurowych (ang. cloud computing), jak też wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Podczas CGW 2017 poruszono następujące zagadnienia:

CGW'17 było również okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych i technicznych dużych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

dolne tlo