górne tło

ACK-DA-ZP-5000-4/17

Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów obliczeniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym.

dolne tlo