górne tło

CECM 2017

W dniach 4-5 września 2017 roku w Katedrze Informatyki AGH odbyło się robocze, międzynarodowe spotkanie rozpoczynające wyjątkowy projekt unijny, realizowany przez ACK Cyfronet AGH wraz z pięcioma partnerami. Będzie to jedyny w Małopolsce i jeden z trzech polskich projektów w ramach programu Teaming for Excellence Horyzont 2020.

Celem projektu jest opracowanie szczegółowego planu utworzenia i działania Centrum Doskonałości w dziedzinie wspomaganych zaawansowanymi symulacjami komputerowymi innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii. Przygotowany plan będzie zgłoszony w listopadzie 2018 do drugiej fazy konkursu i, jeśli zostanie zaakceptowany, Komisja Europejska przeznaczy na stworzenie Centrum do 15 milionów euro w ciągu 7 lat, a środki te będą uzupełnione przez podobną kwotę pochodzącą od publicznych i prywatnych instytucji w Polsce.
Misją Centrum będzie:

Nowe Centrum Doskonałości będzie zlokalizowane w Krakowie, krajowym i europejskim ośrodku naukowym i biznesowym, gdzie kształci się licznych wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki. Krakowskie szpitale badawcze są wysoko oceniane w środowisku naukowym i systematycznie rośnie liczba firm w sektorze life science.
Utworzenie Centrum przyczyni się bezpośrednio do rozwoju nauki w regionie poprzez współpracę i nowe kontakty naukowe oraz możliwość kształcenia doktorantów na światowym poziomie, a ponadto umożliwi transfer wiedzy i technologii do gospodarki, sprzyjając powstawaniu nowych firm działających w obszarze zaawansowanych technologii. Oddziaływanie Centrum będzie miało charakter ponadregionalny i przyczyni się do rozwoju nowoczesnej medycyny i, w konsekwencji, do wzrostu poziomu opieki zdrowotnej.
Plan działania Centrum będzie oparty na Polskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji i będzie miał na celu rozwój współpracy nauki i biznesu w skali międzynarodowej, a kluczowymi wskaźnikami sukcesu będą liczba rozwiązań opartych na modelach obliczeniowych wprowadzonych do praktyk
klinicznych, liczba innowacyjnych rynkowych produktów i usług, liczba często cytowanych publikacji naukowych, patentów i grantów uzyskanych przez Centrum.
Plan działania Centrum zostanie opracowany przez:

Projekt jest finansowany w ramach H2020-WIDESPREAD- 2016-2017 TEAMING PHASE 1: CS A. Koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W kolejnej fazie koordynatorem będzie ACK Cyfronet AGH.

Więcej:

dolne tlo