górne tło

CGW Workshop 2015 już za nami

CGW Workshop jest uznaną, międzynarodową konferencją, gromadzącą corocznie ponad 100 uczestników. Do tego grona należą zarówno wybitni informatycy jak i naukowcy różnych dziedzin, zajmujący się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych, chmurowych, jak też wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Tematyka CGW Workshop 2015 obejmowała następujące zagadnienia:

dolne tlo