górne tło

ACK-DA-ZP-5000-2/15

Rozbudowa klastra obliczeniowego Prometheus o dodatkowe, bezpośrednio chłodzone cieczą serwery obliczeniowe dla potrzeb projektu PLGrid CORE

 

 

 

 

 

 

 

dolne tlo