górne tło

Najlepsi w Polsce

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, który został stworzony i jest realizowany przez ACK Cyfronet AGH, został sklasyfikowany na I miejscu w Rankingu Przejrzystości Instytucji Publicznych.

I miejsce zajął w kategorii dostęp do informacji publicznej (klasyfikacja generalna – najlepsi w przejrzystości, najlepszy BIP, najlepsi w udostępnianiu informacji publicznej na wniosek obywatela). Portal informacyjny BIP Miasta Krakowa zajął również III miejsce w kategorii ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Ranking był realizowany jako projekt dotyczący wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez instytucje publiczne szczebla centralnego i samorządowego. Głównym celem projektu było przyczynienie się do bardziej skutecznej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej, w w tym celu jej ponownego wykorzystywania, poprzez dostarczenie obywatelom i organizacjom pozarządowym wiedzy opartej na dowodach analitycznych, potrzebnej do społecznej kontroli wdrażania tego prawa, oraz jego skutecznego egzekwowania.

Cele projektu były realizowane poprzez następujące działania:


Więcej informacji o projekcie mozna znaleźć na stronach Projektu

dolne tlo