górne tło

ACK-DA-ZP-5000-5/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Rozbudowa klastra obliczeniowego ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 12-08-2011

dolne tlo