górne tło

Gaussian

Gaussian jest systemem przeznaczonym do obliczeń orbitali molekularnych przy użyciu metod półempirycznych i ab initio.
Gaussian służy do określania wielu własnosci molekuł i reakcji, włączając w to:

Obliczenia mogą być prowadzone na układach w stanie gazowym lub roztworach, w stanie podstawowym lub stanie wzbudzonym.

Gaussian jest potężnym narzędziem do analizy wpływu podstawników, badania mechanizmów reakcji, obliczeń powierzchni energii potecjalnej i energii wzbudzenia.

Strona producenta: www.gaussian.com

Sposób użycia: kdm.cyfronet.pl/portal/Gaussian

dolne tlo