górne tło

Degradacja połączenia między siecią NASK a TP S.A.

W związku z postępującą degradacją połączenia pomiędzy siecią Cyfronetu oraz siecią TPNET Telekomunikacji Polskiej sugerujemy wszystkim użytkownikom korzystającym z naszych usług internetowych za pośrednictwem dostępu modemowego tel. 020 21 20 oferowanego przez Telekomunikację Polską korzystanie z innych numerów:

Użytkownik i hasło pozostaje ten sam ('ppp' oraz 'ppp'). Koszt tych połączeń jest taki sam jak dla połączenia z numerem dostępowym TP S.A. Użytkownicy nie korzystający z połączeń modemowych, a wykorzystujący technologie DSL Telekomunikacji Polskiej S.A. (SDI, Neostrada) mają możliwość wniesienia reklamacji do TP S.A. w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem usługi.

W przypadku problemów z dostępem do poczty elektronicznej na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl sugerujemy dostęp poprzez nasze numery dostepowe: 020 94 53 (user i hasło takie jak na serwerze)

13 lutego 2004

dolne tlo