górne tło

Pamięć dyskowa

Infrastruktura obliczeniowa ACK  Cyfronet AGH wymaga  zapewnienia odpowiednio wydajnej i  elastycznej  pamięci masowej, gotowej do przyjęcia każdego rodzaju obciążenia. Ponieważ taka pamięć dyskowa nie obsługuje jednego konkretnego i przewidywalnego rodzaju obciążenia, nie ma możliwości dostrojenia jej parametrów. Stąd pojawiła  się konieczność wdrożenia uniwersalnego rozwiązania, które jest w stanie zaspokoić skrajnie różne potrzeby, w szczególności zapewnić wysoką przepustowość przy transferach dużych plików, a z drugiej strony bardzo dużo operacji I/O na  sekundę (IOPS) przy udostępnianiu bardzo małych plików. Cyfronet wykorzystuje wiele różnorodnych systemów dyskowych o zróżnicowanej charakterystyce parametrycznej.

Należą do nich m.in. następujące urządzenia:

Zasoby Usługi Powszechnej Archiwizacji PLATON-U4

Całkowita fizyczna  pojemność dyskowa na koniec grudnia 2014 r. wynosiła około 20,4 PB, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dolne tlo