górne tło

Sieć Storage Area Network

Rdzeniem komunikacyjnym Systemu Składowania Danych jest dedykowana sieć SAN (ang. Storage Area  Network). Charakteryzuje się ona wysoką wydajnością oraz dostępnością, realizowaną poprzez zapewnienie redundancji  urządzeń i ścieżek dostępu jak również niezawodnego zasilania. Rozwiązanie zaimplementowane w ACK CYFRONET AGH jest odporne na awarię pojedynczego przełącznika, kontrolera RAID w macierzy dyskowej, awarię pętli dyskowej oraz zasilacza. Zainstalowane oprogramowanie zapewnia funkcję automatycznego przełączania ścieżki przesyłu danych z uszkodzonego kanału na  inny kanał (tzw. path failover). Układ fizycznych połączeń sieci SAN wykorzystuje przełączniki Fibre Channel (FC) produkcji firm HP oraz  EMC,   pracujące w  konfiguracji Mirror  SAN, tzn. dwie odrębne grupy przełączników nie są ze  sobą połączone interkonektami ISL. Technologia load balancing pozwala na jednoczesne wykorzystywanie  nadmiarowych ścieżek w normalnych warunkach pracy, co skutkuje zwiększeniem przepustowości połączeń.

dolne tlo