górne tło

Lider Informatyki 2004

30 września 2004 roku podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie w gronie finalistów znalazło się Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH Kraków w kategorii Organizacje Użyteczności Publicznej.

Tytuł Lidera Informatyki zdobyło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w kategorii Organizacja użyteczności publicznej. Konkursu organizowany jest od ośmiu lat przez redakcję tygodnika menedżerów i informatyków Computerworld.

Redakcja Computerworld przyznaje tytuł Lidera Informatyki w pięciu kategoriach: "Przemysł", "Finanse i Bankowość", "Handel i Usługi", "Organizacje Użyteczności Publicznej" oraz "Administracja Państwowa" w uznaniu zasług za wzorowe i konsekwentne wykorzystanie narzędzi informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy oraz poprawy zarządzania instytucjami i urzędami publicznymi. Podtytułem tego prestiżowego wyróżnienia jest "uznanie dla osiągnięć uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii informatycznych".

Kategorię "Organizacje Użyteczności Publicznej" reprezentowały poza zwycięskim Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym także: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH Kraków, Książnica Pomorska im. St. Staszica ze Szczecina oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych z Poznania.

KATEGORIA: ORGANIZACJE UŻYTECZNOśCI PUBLICZNEJ

LIDER INFORMATYKI 2004

FINALIśCI 2004

KATEGORIA: FINANSE I BANKOWOśĆ

LIDER INFORMATYKI 2004

FINALIśCI 2004

KATEGORIA: ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

LIDER INFORMATYKI 2004

FINALIśCI 2004

KATEGORIA: HANDEL I USŁUGI

LIDER INFORMATYKI 2004

FINALIśCI 2004

KATEGORIA: PRZEMYSŁ

LIDER INFORMATYKI 2004

FINALIśCI 2004

Jury konkursu

Paweł Hajdan
Konsultant prowadzący własną firmę, wyspecjalizowany w finansach, ze szczególną koncentracją na rachunku kosztów przedsiębiorstw produkcyjnych. Brał udział w licznych projektach wdrożeniowych jako zewnętrzny kierownik projektu lub konsultant prowadzący wdrożenie rozwiązań finansowych.
Łódź

dr Ludwik Maciejec
Konsultant. Właściciel firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe, od 1974 roku zajmujący się organizacją przedsiębiorstw i wdrażaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych. Zajmuje się doradztwem przy wyborze oprogramowania dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych oraz audytem wdrażania systemów informatycznych.
Warszawa

Wiesław Paluszyński
Elektronik, informatyk, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, przewodniczący Komisji Arbitrażowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. nadzorującym pracę Centrum Certyfikacji SIGNET. Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne.
Warszawa

dr Bogdan Pilawski
Informatyk o blisko 30-letnim doświadczeniu w przemyśle i bankowości. Zajmuje się strategią informatyczną dużych organizacji, bezpieczeństwem informatycznym i dużymi przedsięwzięciami informatycznymi. Pracownik Banku Zachodniego WBK. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Poznań

Wojciech Raducha
Redaktor naczelny Tygodnika Menedżerów i Informatyków Computerworld. Przewodniczący jury konkursu Lider Informatyki Computerworld.
Warszawa

 

 

30 września 2004

dolne tlo