górne tło

PGI CDK

Portland Group Logo PGI CDK (ang. Cluster Development Kit Software) jest zbiorem kompilatorów i narzędzi, pomagających w budowaniu dużych aplikacji naukowych w klastrach obliczeniowych. PGI CDK dla systemu Linux zawiera wstępnie skonfigurowane wersje MPI do sieci Ethernet i InfiniBand.

W skład PGI CDK wchodzą:

Strona producenta: www.pgroup.com/products/pgicdk.htm
Dokumentacja producenta: www.pgroup.com/resources/docs.htm
Sposób użycia:

dolne tlo