górne tło

Profesor Ryszard Tadeusiewicz przewodniczącym Rady Informatyzacji

Minister Nauki i Informatyzacji, prof. Michał Kleiber powołał 20 maja 2005 r. przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków Rady Informatyzacji na okres pierwszej kadencji.

Skład Rady Informatyzacji:

Pierwsze spotkanie Rady Informatyzacji odbędzie się w dniu 31 maja 2005 roku.

30 maja 2005

dolne tlo