górne tło

ANSYS

ANSYS logo

ANSYS jest wiodącym na świecie pakietem do obliczeń MES, umożliwiającym kompleksową symulację w każdej niemal dziedzinie nauki i przemysłu. Łatwość obsługi programu i komfortowy interfejs graficzny umożliwia nawet niedoświadczonemu użytkownikowi dokonywanie pierwszych analiz po krótkim wprowadzeniu. ANSYS składa się z wielu narzędzi. Umożliwia to optymalne dobieranie wymaganych opcji do własnych potrzeb. Stosowanie metody elementów skończonych (MES) przynosi już po krótkim czasie korzyści znacznie przewyższające poniesione koszty. Możliwe staje się projektowanie optymalnych pod wieloma względami konstrukcji (np. o minimalnym ciężarze, energooszczędnych, itd.), drastycznie maleje liczba kosztownych prototypów, skrócony jest też znacznie czas wprowadzania produktu na rynek.

Tworzenie modelu (preprocesor)

W preprocesorze użytkownik tworzy geometrię konstrukcji, podobnie jak w systemach CAD, oraz generuje siatkę elementów.
Możliwe jest korzystanie z operacji dodawania czy odejmowania brył, jak również projektowanie parametryczne.
Program umożliwia również transfer modeli stworzonych we wszystkich popularnych systemach CAD.
Istnieje wiele sposobów generowania siatki. Przy statycznych i termicznych analizach liniowych możliwe jest stosowanie metody adaptacyjnej pozwalającej na automatyczne stworzenie siatki, tak aby błąd nie przekroczył zadanej wartości.
Również w analizach nieliniowych program automatycznie tworzy siatki bardzo dobrej jakości, które mogą być dodatkowo zagęszczane.

Prezentacja wyników (postprocesor)

Postprocesor służy do graficznej i tekstowej prezentacji wyników. Jego możliwości to między innymi:

ANSYS/Mechanical

ANSYS/Mechanical jest najczęściej używanym programem z rodziny ANSYS. Umożliwia dokonywanie liniowych i nieliniowych analiz strukturalnych z uwzględnieniem takich zjawisk jak duże odkształcenia, zjawiska kontaktowe, plastyczność, hipersprężystość, itd.
ANSYS/Mechanical umożliwia również analizy stałych i zmiennych w czasie pól temperatur z uwzględnieniem konwekcji, przewodnictwa cieplnego, promieniowania, zmiany fazy oraz pól sprzężonych (akustyka, piezoelektryczność, naprężenia termiczne).

Możliwości obliczeniowe ANSYS/Mechanical

Pola temperatur

Akustyka
Pola sprzężone – możliwość uwzględnienia równoczesnego wpływu sił i temperatur.

ANSYS/Multiphysics

ANSYS/Multiphysics jest maksymalnie rozbudowaną wersją programu ANSYS. Poza możliwościami ANSYS/Mechanical, zawiera on następujące narzędzia:

Dalsze możliwości programu ANSYS (wspólne dla większości modułów)

Pakiet ANSYS zainstalowany w ACK CYFRONET AGH  w ramach Krajowej Lcencji Akademickiej (Academic Research) obejmuje następujące moduły:

Serwer licencji pakietu ANSYS zainstalowany jest w Cyfronecie.

Strona producenta: www.ansys.com

Inne informacje:

Sposób użycia na komputerach w ACK CYFRONET AGH: kdm.cyfronet.pl/portal/Ansys

dolne tlo