górne tło

Zgłaszanie publikacji

ACK CYFRONET AGH zobowiązany jest do wykonywania okresowych sprawozdań z wykorzystania komputerów obliczeniowych i oprogramowania zainstalowanego w Centrum. Jednym z przedmiotów sprawozdań są informacje o publikacjach związanych z obliczeniami prowadzonymi przez Użytkowników w ACK CYFRONET AGH, a także o wykorzystanym licencjonowanym oprogramowaniu.

Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich Użytkowników KDM o dostarczanie nam takich danych, przez wypełnianie tzw. KARTY PUBLIKACJI. Jest ona dostępna na dwa sposoby:

  1. jako formularz elektroniczny
  2. w postaci dokumentu MS Word, który po wypełnieniu należy przesłać jako załącznik do yeksplo at cyfronet.krakow.pl

Przypominamy Użytkownikom o konieczności zamieszczania w swoich publikacjach informacji o wykonaniu obliczeń w ACK CYFRONET AGH. Informacja taka powinna być uzupełniona numerem grantu obliczeniowego przydzielonego przez CYFRONET do każdego tematu zadania realizowanego na komputerach w Centrum.

Pełna lista tematów prac naukowo-badawczych wraz z numerami grantów obliczeniowych, a także informacje o publikacjach zgłoszonych do ACK CYFRONET AGH są dostępne w sekcji Baza Użytkownika.

Zamieszczenie powyższych danych w publikacjach stanowi formę rozliczenia się z MNiSW za nieodpłatne korzystanie z komputerów obliczeniowych i licencjonowanego oprogramowania w ACK CYFRONET AGH.


dolne tlo