górne tło

Aktualne projekty zagraniczne

EPOS IP

Głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT. EPOS IP to faza implementacyjna projektu EPOS. Jest on kontynuacją fazy przygotowawczej EPOS PP. W ramach projektu powstanie m.in. tzw. węzeł centralny, który będzie integrował istniejące infrastruktury badawcze za pomocą 10. węzłów tematycznych.

Szczegóły

EurValve

Istotą projektu jest stworzenie systemu eksperckiego, który pomoże ocenić strategie spersonalizowanego leczenia choroby zastawki serca. W celu uzyskania odpowiedniej jakości terapii, uczestnicy projektu zamierzają wykorzystać szereg złożonych technik symulacji pracy serca oraz interpretacji danych medycznych.

Szczegóły

INDIGO-DataCloud

Głównym celem projektu jest opracowanie środowiska typu PaaS (Platform as a Service) umożliwiającego przeprowadzanie obliczeń dużej skali integrując zasoby gridu oraz cloudu dostarczając jednolity dostęp zarówno do zasobów obliczeniowych jak i zasobów przechowywania danych.

Szczegóły

EGI-Engage

Celem projektu jest popularyzacja idei „Open Science Commons" czyli paradygmatu otwartej nauki dla wzbogacenia doświadczenia, wiedzy i współpracy pomiędzy grupami naukowców w Europie. Implementacja paradygmatu oparta będzie o sfederowane w ramach EGI infrastruktury obliczeniowe, danych, komunikacji, a także o wiedzę i doświadczenie społeczności naukowych je wykorzystujących.

Szczegóły

PRACE-4IP

Głównym zadaniem projektu jest realizacja celów strategicznych konsorcjum PRACE AISBL, mających na celu budowę europejskiej infrastruktury HPC (High Performance Computing), podniesienie możliwości obliczeniowych europejskich centrów danych HPC (KDM), określenie i wdrożenie nowych architektur, usług, sposobu wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury HPC.

Szczegóły

dolne tlo