górne tło

Aktualne projekty zagraniczne

PRIMAGE

W ramach projektu PRIMAGE stworzony zostanie system wspierania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) dla leczenia nowotworów (nauroblastoma, glejak) występujących u dzieci.

Szczegóły

EOSC-hub

Celem projektu EOSC-hub jest przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie.

Szczegóły

PROCESS

Rozwiązania opracowane w projekcie PROCESS będą przełomowym krokiem na drodze do stworzenia innowacyjnych serwisów przetwarzania eksaskalowych, maksymalizujących korzyści, jakie niosą nowoczesne systemy obróbki danych.

Szczegóły

XDC

Celem projektu jest zbudowanie specjalistycznych rozwiązań do zarządzania i przetwarzania danymi wielkiej skali w hybrydowej chmurze, wprowadzając tym samym zagadnienia dostępu i migracji danych w rozproszonych środowiskach chmurowych.

Szczegóły

SERA

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do danych, usług i infrastruktury badawczej oraz zapewnienie innowacyjnych rozwiązań R&D w zakresie badań sejsmicznych skutków trzęsienia ziemi. Działania te przyczynią się w rezultacie do zmniejszenia zagrożeń dla społeczeństwa spowodowanych trzęsieniami ziemi: naturalnymi i antropogenicznymi.

Szczegóły

EPOS IP

Głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT. EPOS IP to faza implementacyjna projektu EPOS. Jest on kontynuacją fazy przygotowawczej EPOS PP. W ramach projektu powstanie m.in. tzw. węzeł centralny, który będzie integrował istniejące infrastruktury badawcze za pomocą 10. węzłów tematycznych.

Szczegóły

dolne tlo