górne tło

Aktualne projekty krajowe

Gliomed

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza w trakcie operacji lub biopsji u pacjentów chorych na glejaka oraz próba opracowania metody "liquid biopsy" opartej na podstawie analizy wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi obwodowej. Mogłoby to stanowić szybką i małoinwazyjną alternatywę dla biopsji, co w przypadku trudno dostępnych guzów, jakimi są niewątpliwie guzy mózgu, ma duże potencjalne znaczenie praktyczne.

Szczegóły

EPOS-PL

Celem projektu jest budowa krajowej infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi oraz jej integracja z międzynarodowymi bazami danych, serwisami i usługami realizowanymi w ramach europejskiego programu EPOS (European Plate Observing System).

Szczegóły

dolne tlo