górne tło

Konfiguracja klienta poczty Netscape 4.x

Konfiguracja klienta poczty Netscape 4.x dla konta pocztowego na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl. Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.


Aby pocztę wysyłać za pośrednictwem bezpiecznego kanału bazującego na protokole TSL, należy wykonać poniższe czynności konfiguracyjne:

W celu odebrania poczty za pośrednictwem bezpiecznego kanału bazującego na protokole SSL, należy wykonać poniższe czynności konfiguracyjne:

dolne tlo