Otwarcie Laboratorium Technik Wizualnych

Otwarcie Laboratorium Technik Wizualnych

W dniu 6 grudnia 2017 o godzinie 11:15 w budynku ACK Cyfronet AGH zostało otwarte Laboratorium Technik Wizualnych.

Laboratorium będzie miejscem powstawania jednej z usług informatycznych dla AGH i środowiska akademickiego Krakowa, polegającej na tworzeniu materiałów audiowizualnych prezentujących osiągnięcia polskiej nauki.

Program uroczystego otwarcia:

  • krótkie zwiedzanie Cyfronetu przez JE ks. abpa Marka Jędraszewskiego
  • słowo Dyrektora Cyfronetu i JM Rektora AGH
  • otwarcie i poświęcenie studia przez JE ks. abpa Marka Jędraszewskiego
  • wykład JE ks. abpa Marka Jędraszewskiego Przesłanie Edyty Stein dla Europy ciągle aktualne
  • pytania i dyskusja
  • krótkie spotkanie z pracownikami ACK Cyfronet AGH

Zobacz materiał filmowy z otwarcia Labolatorium - http://cyfronet.krakow.pl/16726,artykul,zapis_video.html