Wydarzenia

kukdm19

Czat z władzami AGH - 17 grudnia 2008

Czat z władzami AGH - 17 grudnia 2008

Zapis czata z Prorektorem AGH ds. Nauki prof. dr hab. inż. Tomaszem Szmucem odbytego 17 grudnia 2008

** rozpoczyna się dyskusja moderowana

Rektor Tomasz Szmuc: Dobry wieczór Państwu, bardzo się cieszę, że będę miał okazję rozmawiać przynajmniej za pośrednictwem Internetu.

kilio: Witam serdecznie. Jaki sposób sprawdzania wiedzy uważa Pan za najlepszy? Czy egzamin ustny na który student musi wykuć teorię ma Pana zdaniem sens?
Rektor Tomasz Szmuc: To zależy od przedmiotu, tzn. najczęściej egzamin powinien być sprawdzianem wiedzy i umiejętności jej wykorzystania. Wówczas egzamin pisemny, rodzaj mini-projektu jest najlepszy. Z drugiej strony egzamin ustny daje możliwość dyskusji. Najlepsze byłyby dwa egzaminy, niemniej najczęściej wybiera się jeden z nich, który jest bardziej stosowny do przedmiotu.

zuza: Czy to prawda że będzie Prawo na AGH?
Rektor Tomasz Szmuc: W najbliższej perspektywie myślę, że nie, chociaż najlepiej na to pytanie odpowiedziałby Rektor główny.

kilio: Mam na myśli sprawdzanie wiedzy którą student musi wykuć na pamięć, dokładnie tak jak było na wykładzie, bynajmniej w najbliższej sesji tak mam...
Rektor Tomasz Szmuc: Generalnie egzamin sprawdza pewien język przedmiotu, i umiejętność nim posługiwania się, w związku z tym wykucie na pamięć to zwykle za mało, ale też za dużo, by na pamięć. Po prostu trzeba umieć rozwiązać problem z zastosowaniem zdobytej wiedzy.

klu: Dzień dobry, jak Pan Rektor spędzi święta? A może juz Pan świętuje?
Rektor Tomasz Szmuc: Dziękuję za pytanie, Święta spędzam w gronie rodzinnym, choć oczywiście wybieram się na hucznego Sylwestra. Będzie to oczywiście bal, nie powiem gdzie, natomiast uważam, że Święta najlepiej spędza się w gronie najbliższej rodziny.

tomek: Dobry wieczór, chciałbym się dowiedzieć czy w piątek są godziny rektorskie.
Rektor Tomasz Szmuc: Według mojej informacji nie. Te sprawy reguluje zarządzenie Rektora. Proszę również zrozumieć, że w semestrze powinno odbyć się 15 pełnych tygodni.

klu: Panie Rektorze, czy nie widzi Pan potrzeby reorganizacji promocji naszej alma mater? Uważam, że zasada jak Cię widzą tak Cię piszą jest tu na miejscu - może trzeba pomyśleć wreszcie o wymianie rzecznika, ktorej obraz jest czasem straszny
Rektor Tomasz Szmuc: Promocja jest w kompetencji głównego Rektora, myślę tu o sprawach personalnych. Natomiast z mojej krótkiej obserwacji (jestem 3 miesiące prorektorem) wynika, że promocja mogłaby być bardziej dynamiczna i urozmaicona.

prymus: Panie Rektorze, czy zostanie przywrócona odznaka Stanisława Staszica, jak tak to kiedy_
Rektor Tomasz Szmuc: Plany względem Odznaki są w gestii prorektora ds. kształcenia. Z tego co wiem, to w najbliższej przyszłości myśli się o utworzeniu odznaki Staszica lub podobnej, lecz jest to aktualnie w sferze planów.

Ela_K: Dlaczego nasza wspaniała Uczelnia nie zorganizuje płatnych kursów letnich? Są one bardzo popularne na Zachodzie.
Rektor Tomasz Szmuc: Takie kursy są w niewielkim wymiarze już organizowane, najczęściej dotyczą zagranicznych grup studenckich, mogę tu jako przykład podać kursy letnie dla studentów z Meksyku. Rzeczywiście, jest to forma działalności, która mogłaby być rozwinięta. Wymaga to jednak aktywności szczególnie ze strony wydziałów.

zambi: Czy będzie zmieniony system rekrutacji na Uczelnie? A jeśli tak to jakie istotne zmiany zostaną wprowadzone?
Rektor Tomasz Szmuc: W najbliższym czasie nie będzie, obowiązują zasady przyjmowania na podstawie ocen z matury. Dotyczy to 1 stopnia studiów. Rekrutacja na 2 stopień jest już w gestii wydziałów, w szczególności w kwestii przyjmowania studentów, którzy ukończyli inny kierunek na pierwsyzm stopniu.

tomek1: Panie Rektorze, chciałbym zapytać kiedy AGH będzie uniwersytetem
Rektor Tomasz Szmuc: Z przyjemnością odpowiadam na to pytanie: z punktu widzenia wymagań AGH jest już uniwersytetem tzw. przymiotnikowym, np. uniwersytetem technicznym. W  tym względzie wymagania spełniamy z nadmiarem. Aby stać się uniwersytetem bezprzymiotnikowym, czyli po prostu uniwersytetem, brakuje nam bardzo niewiele, choćby 1 dyscypliny natury "czystej nauki". Jesteśmy bardzo blisko również spełnienia tego wymagania. Pozostaje natomiast kwestia, czy zmieniać nazwę AGH, która ma ogromną tradycję i co tu ukrywać jest rozpoznawalną w świecie marką. Czyli w zasadzie wkrótce spełnimy warunki, jednak poważnie zastanawiamy się, czy mimo to nie zachować tradycyjnej nazwy.

kali: Panie Rektorze, mam pytanie odnośnie bazy mieszkaniowej dla młodych pracowników naukowych. Jak wygląda ta kwestia na AGH?
Rektor Tomasz Szmuc: Generalnie są w miejscach tzw. hotelach asystenckich, jednak należy je traktować jako lokum przejściowe, natomiast uczelnia jest raczej zainteresowana wspomaganiem, nawet kredytowaniem, przyszłych mieszkań własnościowych dla pracowników AGH.

aga: A ja mam nietypowe pytanie. Czy jeśli mam zaciągnięty kredyt czy dostane stypendium socjalne?
Rektor Tomasz Szmuc: Stypendium socjalne jest związane z dochodami na członka rodziny, i fakt wzięcia kredytu nie gra tu roli.

kilio: Nie uważa Pan, że mamy za dużo wykładów, a zbyt mało laboratoriów i ćwiczeń? Rynek pracy ciągle ulega zmianom, więc może my będziemy mogli chociaż w połowie wybierać czego chcemy się uczyć?
Rektor Tomasz Szmuc: Układanie programów studiów jest podporządkowane spełnieniu pewnych wymogów, ogólnie tzw. standardów. Stosunek wykładów do ćwiczeń jest tam oczywiście odpowiednio okreslony, i wszystkie programy, według mojej wiedzy, spełniają te warunki. Czy zbyt mało ćwiczeń laboratoryjnych - może to byc odczucie w stosunku do przedmiotów, dla których rozwija się laboratoria, szczególnie w nowych dyscyplinach. To zazwyczaj kosztuje, i staramy się pozyskiwac pieniądze nie tylko z Ministerstwa, lecz również z innych źródeł. Jest to proces, który musi niestety trwać, i to jest odpowiedź na pierwszą część pytania. Natomiast druga dotyczy większej obieralności przedmiotów lub grup przedmiotów. Tu moim zdaniem jest pole do poprawy, lecz znowu pamiętajmy, że obieralność wymaga zwiększonej, czy też nadmiarowej ilości zasobów (sale, laboratoria). I tu wracamy do problemów finansowych. Podsumowując: wydaje mi się, że w obecnych uwarunkowaniach wydziały starają się rozwiązań ten problem możliwie najlepiej.

zygmunt: Jaka jest minimalna liczba chętnych aby specjalność na danym kierunku zaczęła funkcjonować??
Rektor Tomasz Szmuc: O tym decyduje dziekan lub prodziekan odpowiedzialny za kierunek na danym wydziale. Z mojego doświadczenia, jako byłego dziekana, przyjmowałem zasadę minimum 30 osób. To według moich wyliczeń jest liczba na granicy opłacalności finansowej (pokrycie kosztów). Oczywiście mogą być odstępstwa, i również do takich się przyznaję, jesli specjalność rozpoczyna się, i  władza dziekańska uważa że jest strategiczna dla przyszłego kształcenia.

kain: Kiedy powstanie nowy Wydział - Wydział Energetyki?
Rektor Tomasz Szmuc: Na ostatnim posiedzeniu Senatu, 10 grudnia, zmieniono nazwę wydziału z Wydziału Paliw i Energii na Wydział Energetyki i Paliw. Na razie jest to tylko zmiana nazwy, natomiast na prawdę jest to początek tworzenia Wydziału Energetyki na bazie tegoż wydziału.

wiecznie_niezadowolony: Kto będzie Dziekanem na Wydziale Energetyki?
Rektor Tomasz Szmuc: O tym zadecydują wyborcy. Dziekana wybiera Kolegium Elektorów, złożone z pracowników samodzielnych, i przestawicieli wszystkich grup społeczności wydziału.

tomek1: Jak będzie wyglądac podnoszenie poziomu edukacji na naszej uczelni, czy będzie wymagane podnoszenie wykształcenia kadry, jeżeli ma to wygladać innaczej to prosiłbym o odpowiedz.
Rektor Tomasz Szmuc: Kadra i jej kwalifikacje, jest bardzo ważnym elementem procesu kształcenia. W związku z tym prowadzone są hospitacje zajęć - i tu planujemy istotne poprawienie tego procesu tak, aby były wiarygodnym źródłem informacji o prowadzonych zajęciach. Dodatkowo każdy pracownik naukowo-dydaktyczny co 4 lata jest oceniany względem działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. W ostatnim czasie wprowadzono nowe zasady oceny, stawiające o wiele wyższe wymagania dla pracowników, niż poprzednie. Będzie to działało dopiero w horyzoncie kilku lat, niemniej uważam, że jest to jeden z czynników, który równiez pozwoli doskonalić naszą kadrę.

kilio: Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. A mógłby Pan nam zdradzić ile lat Pan się uczył aby osiągnąć obecny tytuł naukowy?
Rektor Tomasz Szmuc: No mogę - moja kariera naukowa nie była błyskawiczna. Doktorat uzyskałem mniej więcej po 8 latach, habilitację po kolejnych 9, natomiast tytuł profesora po kolejnych 6 latach. Po drodze zajmowałem się również inną działalnością, w tym organizacyjną, na przykład tuż po habilitacji zostałem prodziekanem na Wydziale EAIIE, i to w bardzo trudnym okresie, w latach 1990 - 1992. Uważam, że kariera może nie była błyskawiczna, lecz z pewną dozą zarozumiałości powiem, że opiera się na solidnych podstawach. I jeszcze dodam, że z przyjemnością uczę się ciągle.

Cze: Witam czy to prawda że mają być połączone Wydział Ceramiki z Wydziałem Paliw i Enegrii, i stworzenia jednego Wydziału Chemicznego?
Rektor Tomasz Szmuc: Wprawdzie ta informacja powinna być przekazana przez J. M. Rektora Tajdusia, lecz myślę, że zbytnio się nie narażę, jeśli zdradzę, że owszem, planowane jest utworzenie wydziału o charakterze chemicznym, i wówczas byłby to zapewne częściowo z wydziału Ceramiki i Paliw i Energii, lecz nalezy podkreslić, że są to różne hipotezy, które być może w różny sposób będą realizowane. W chwilii obecnej jedno jest pewne, że władze rektorskie są bardzo zdeterminowane, aby utworzyć Wydział Energetyki. Jest to potrzeba chwilii, i ogromna szansa dla naszego środowiska.

chico: Dobry wieczór Panie Rektorze. Ja mam pytanie następujące: w którym miejscu i kiedy będzie zbudowane Centrum Informatyki AGH?
Rektor Tomasz Szmuc: Planujemy budowę Centrum Informatyki AGH w trójkącie ul. Czarnowiejska - ul. Miechowska i Kawiory, czyli klin, na którym jest m.in. stacja gazu, itd.

kilio: Ma Pan jakiś sposób na zachęcenie większego grona dziewcząt do nauki na Wydziale EAIE? Bo prawdę mówiąc rzadko jakieś widzimy...
Rektor Tomasz Szmuc: Panowie! Apeluję do Was - postarajcie się. Bądźcie bardziej aktywni. Ale całkiem poważnie - obserwuje pewien trend zwiększania ilości pań, na przykład na kierunku informatyka. Niestety gorzej jest na kierunkach powiedziałbym bardziej twardych - inzynierskich, jak np. elektrotechnika. Tutaj potrzebna byłaby jakaś dobrze pomyslana promocja, a może nawet akcja informacyjna aby przekonać panie, że zawód inżyniera niekoniecznie jest typowo meskim zawodem. Corocznie organizowana jest akcja "Dziewczyny na politechniki", w ramach której zachęcamy panie do studiowania na kierunkach technicznych.

Persyjan: Panie Rektorze, słyszałem że na najlepszych uczelniach na świecie (m.in. Harvard, MIT) wykładowcy po zakończonym semestrze są oceniani przez studetntów i te wyniki są później upubliczniane. Wykładowcy mają świadomość, że ktoś będzie pierwszy na liście ale także ktoś będzie ją zamykał. Co Pan sądzi o takim sposobie oceny? Myślał Pan kiedyś żeby podobny sposób oceny wprowadzić na AGH?
Rektor Tomasz Szmuc: Planowany system hospitacji i oceny, w ramach systemu jakości kształcenia, uwzględnia również ankietyzację na zakończenie zajęć. Jeśli chodzi o publikowanie wyników, to nie moga być one całkowicie upublicznione, natomiast przekazywane są przełożonym, którzy na tej podstawie moga podjąć odpowiednie decyzje. Uważam natomiast, że studenci mogliby uzyskiwać informacje natury ogólniejszej, która dowodziłaby, że ich ocena została przez władze uwzględniona. W ten sposób będziemy korzystać z informacji zwrotnej od studentów, jak również zapewniona będzie ochrona danych osobowych.

zuza: Chodzą słuchy, że ma być zmienione logo Uczelni, czy to prawda?
Rektor Tomasz Szmuc: Uważam, że logo uczelni jest bardzo dobre, i z tego co wiem, nie ma żadnych planów, aby je zmienić.

bobasek: Jaką dziedziną naukową się Pan zajmuje? A może można u Pana pisać magisterkę?
Rektor Tomasz Szmuc: Uprawiam informatykę, a konkretnie moja działalnośc naukowa dotyczy zastosowań metod formalnych, czyli matematycznych w inzynierii oprogramowania. Wydaje mi się, że ciągle jescze, mimo obciążenia pracą administracyjną, udaje mi się prowadzić badania. Duże obciążenie pracą administracyjną sprawia, że raczej niechętnie godze się na prowadzenie prac magisterskich, gdyż z braku czasu nie mógłbym właściwie pomagać w jej tworzeniu.

Cze: Jako nowy Prorektor ds. Nauki co uważa Pan za najbardziej palący temat do załatwienia? Co Pan musi poprawić po porzedniku?
Rektor Tomasz Szmuc: Mój poprzednik był bardzo dobrym prorektorem ds. nauki. Natomiast aktualnie pojawił się cały szereg nowych wyzwań, w szczególności związanych z koniecznością koncetracji wiedzy w sensie prowadzenia badań, laboratoriów, i szybkiego oraz elastycznego reagowania na zapotrzebowania ogłaszane m. in. w programach europejskich. W związku z powyższym uważam, że niezwykle pilne jest utworzenie odpowiedniej bazy o poważnych laboratoriach badawczych, organizacja pewnego rodzaju sieci stanowiących centra badań w okreslonych obszarach waznych strategicznie, jak również utworzenie odpowiednich struktur administracyjnych wspomagających przygotowywanie aplikacji grantowych, jak również wprowadzenie projektów międzynarodowych.

toka: Czy hoduje Pan jakieś zwierzątko albo inną Rybę? Może karpia choć na wigilię w wannie?
Rektor Tomasz Szmuc: W domu mam wiele zwierząt. Zacznę od papugi, która schroniła się w domu ścigana przez gołębie - i tak jest już od 5 lat. Drugim zwierzęciem jest pies, wabi się Kacper, którego wzięliśmy ze schroniska jako rekompensata po psie, który nam zaginął, i którego szukaliśmy. Po prostu szukaliśmy naszego psa, a znaleźliśmy innego. Ale to nie wszystko, od czasu do czasu, a ostatnio nawet częściej, gości u nas jeszcze jeden pies, który z kolei "załatwiła" mi córka. Jest to również owczarek niemiecki, diametralnie inny od tego pierwszego. Wysilam całą moją dyplomację, aby ich pogodzić, gdyż często dochodzi do próby ustalenia przywództwa.

kali: Wiadomo, że przepływ informacji w Uczelni jest niewystarczający. Dobra sieć komputerowa obejmuje wszystkie budynki Uczelni, a tymczasem każdy Wydział "sobie rzepkę skrobie" w tej dziedzinie. Ten "Czat" jest dobrą prognozą. Czy zamierza Pan poprawić tę sytuację?
Rektor Tomasz Szmuc: Planujemy działania w dwóch obszarach. Właściwie w tym pierwszym, o ktorym myślę, postęp jest już istotny, dotyczy to bowiem komputeryzacji dziekanatów. Aktualnie został rozstrzygnięty przetarg na dostarczenie oprogramowania dla wszystkich dziekanatów, będziemy mieli zatem jednolity system na wydziałach, co ułatwi integrację baz danych, jak również przepływ informacji w tym obszarze. Planuję równiez analizę sfery organizacyjnej, jak również systemów informatycznych wspomagających pracę ogólnie działu administracyjnego uczelni, i po takiej analizie zaproponujemy odpowiednie rozwiązania, gdyż być może trzeba będzie najpierw nieco zmienić strukturę istniejącego systemu, np. obiegu dokumentów tak, aby już w jednoznacnzie okreslonym systemie wprowadzić wspomaganie informatyczne. Należy podkreślić, że jest to przedsięwzięcie dość żłożone ze względu na bogactwo problemów, które obsługuje się w uczelni, niemniej podobnie jak utworzenie Wydziału Energetyki, uważam, że jest to konieczność z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania uczelni.

fakiniasz: Czy podoba się Panu rektorowanie? Co Pan już zrealizował ze swoich obietnic wyborczych?
Rektor Tomasz Szmuc: Za wcześniej mówić, czy mi się podoba, ale stwierdzam, że jest to fascynujące zajęcie, szczególnie jesli chodzi o możliwość zaproponowania własnych rozwiązań. Wymaga to oczywiście troskliwej analizy możliwości wdrożenia, i zazwyczaj jest to proces powolny. Rozpocząłem wiele działań, które sygnalizowałem w moim programie wyborczym, związanych między innymi z próbą poprawienia funkcjonwania studiów doktoranckich, myślę tu o zarówno programach studiów, co winno być zrobione na wydziałach, ale również o utworzeniu mechanizmu stypendialnego, gdyż moim zdaniem, bez efektywnej i bogatej oferty stypendialnej, nie będziemy mogli właściwie prowadzić studiów doktoranckich tak, aby nasi absolwencji, czyli doktorzy po studiach doktoranckich, byli właściwie wykształceni, i tworzyli wartościowe i ważne doktoraty.

chico: A kiedy jest planowane ukończenie Centrum Informatyki? Czy studenci pierwsego roku tego doczekają?
Rektor Tomasz Szmuc: Wydaje się, że doczekają, lecz pod warunkiem, że będą kontynuować studia na 2 stopniu kształcenie. W mojej ocenie perspektywa ukończenia budynku oraz jego wyposażenia, zamyka się w 3 latach, stąd zapewne konieczny będzie drugi stopień, aby skorzystać z zasobów nowego centrum.

agatka: A lubi Pan chmielowy napój? A może poszedłby Pan na Piwo ze studentkami z biotechnologii?
Rektor Tomasz Szmuc: Osobiście preferuję wino, lecz ze studentkami biotechnologii chętnie pójdę na piwo.

Moderator: To będzie ostatnie pytanie do Rektora Tomasza Szmuca

melodramat: Czego by Pan życzył sobie a czego studentom na nadchodzacy rok?
Rektor Tomasz Szmuc: Marzę, aby przynajmniej część moich planów rozpoczęła realizację w przyszłym roku, i mam nadzieję, że to się spełni. Trudno tu wybierać, które z nich, powiem ogólnie - te najważniejsze. Mam nadzieję również, że zdrowie mi dopisze, a również znajdę chwilę czasu, aby sięgnąć po książkę, wstąpić do filharmonii, uczestniczyć w tym czy owym wernisażu, Studentom życzę natomiast wspaniałych wykładowców, których zapewne mają, satysfakcji z interesujących wykładów i zajęć, i aby to zaintersowanie przekładało się na rzetelną wiedze, która będzie owocować w przyszłej karierze zawodowej. Również w życiu prywatnym wielu wspaniałych wrażeń, zarówno tych duchowych, jak i tych bardziej przyziemnych, ale równie wspaniałych.

Rektor Tomasz Szmuc: Bardzo dziękuję za interesujące pytania. Niektóre sprawiły mi kłopot, lecz niewielki i dziwie się, że czas tak szybko minął, stąd mam nadzieję, że spotkamy się na nastepnym czacie, lub też przy innej okazji.

Moderator: Zapis czata będzie dostępny w terminie późniejszym na stronach www.cyfronet.pl

** kończy się dyskusja moderowana


Czat prowadził - Bartłomiej Matyszkowicz
Moderator - Ireneusz Hyra