Superkomputer klastrowy Zeus z AGH najmocniejszy w Polsce

Na opublikowanej właśnie prestiżowej liście TOP 500 najpotężniejszych komputerów na kuli ziemskiej - klaster Zeus w ACK CYFRONET AGH znalazł się na wysokim, 161 miejscu na świecie.

Sukces ten został osiągnięty dzięki znacznej rozbudowie dotychczasowej konfiguracji klastra; obecnie jego moc obliczeniowa wynosi aż 55 TeraFlops (Flops - jednostka wydajności komputerów, a dokładniej wydajności układów realizujących obliczenia zmiennoprzecinkowe), a pamięć dyskowa - 640 TeraBajtów. Dostawcą rozwiązań zastosowanych w klastrze jest firma Hewlett-Packard.

Klaster Zeus pracuje w oparciu o system operacyjny Scientific Linux (SL) i przeznaczony jest do obliczeń naukowych. Zeus jest częścią ogólnopolskiej infrastruktury gridowej tworzonej w ramach PL-Grid (Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), projektowi dzięki któremu został sfinansowany zakup sprzętu dla ACK CYFRONET AGH: komputera i pamięci dyskowej. Warto podkreślić, że klaster wyposażony jest w nowoczesne i energooszczędne procesory Intel Xeon, typ L56XX.

Dostęp do zasobów klastra umożliwia naukowcom powiększenie skali obliczeń prowadzonych w ramach badań naukowych, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu pojedynczych komputerów, i przyczyni się do rozszerzenia współpracy naukowej w ramach kraju a także w wymiarze międzynarodowym. Dostęp ten jest darmowy dla naukowców i wszystkich osób prowadzących działalność naukową związaną z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce.

Zeus wykorzystywany jest m.in. do modelowania projektów energetycznych związanych z pracami nad Węzłem Wiedzy i Innowacji (prace polskiego Węzła koordynowane są przez AGH), obliczeń w fizyce (m.in. klaster jest częścią infrastruktury obliczeniowej w prestiżowym, potężnym międzynarodowym projekcie LHC koordynowanym przez Centrum Badań Fizyki Jądrowej w CERN pod Genewą), astrofizyce (m.in. projekty CTA, Auger), obliczeń Klastra LifeScience, a także skomplikowanych i wymagających wielkich zasobów obliczeń z dziedziny chemii, biologii czy nanotechnologii.

Obecnie Zeus jest najwydajniejszym komputerem w Polsce. W prowadzonym od 1993 roku rankingu, aktualizowanym dwa razy w roku, w obecnej edycji listy TOP500 znalazły się także cztery inne komputery z Polski. Zestawienie wszystkich polskich superkomputerów na światowej liście przedstawia się następująco:

  • 161. Cyfronet AGH, Zeus
  • 181. TASK Gdańsk, Galera
  • 245. Nasza Klasa
  • 305. Communications Company
  • 442. PCSS Poznań

Na liście Top 500 wyraźnie dominują superkomputery z USA (282 jednostki). Na kolejnych miejscach znajdują się Wielka Brytania, Francja, Chiny i Niemcy. Pełne zestawienie dostępne jest tutaj.

1 czerwca 2010