Aktualności

Zapis czata z Prorektorem AGH - dr Antonim Cieślą

Zapis czata z Rektorem AGH prof. dr hab. inż. Antonim Tajdusiem

Zapis czata z kierownikiem Centrum Karier AGH - mgr Grażyną Czop-Śliwińską.

Zapis czata z Prorektorem ds. Ogólnych - dr hab. inż. prof. Tadeuszem Słomką.