ACK-DA-ZP-5000-1/19

Dostawa specjalizowanego klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym