ACK-DA-ZP-28-1/17

Dostawa i instalacja zestawów szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym
oraz zabudową zimnych korytarzy dla potrzeb ACK CYFRONET AGH