Wydarzenia

CGW'18

ACK-DA-ZP-222-2/14

Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego 2,5 MVA.