Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-28-1/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa zintegrowanych kompyterów stacjonarnych

Kraków, dnia 08-02-2011