Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-5000-1/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 193 tys. euro)

Rozbudowa klastra obliczeniowego ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 16-03-2011