ACK-DA-ZP-28-9/11


Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Kraków, dnia 10-05-2011