ACK-DA-ZP-28-11/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych

Kraków, dnia 7-06-2011