Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-5000-3/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Rozbudowa klastra obliczeniowego


Kraków, dnia 14-06-2011