Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-5110-2/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa przełącznika sieciowego dla ACK Cyfronet

Kraków, dnia 12-08-2011