Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5110-3/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa przełączników stanowiących uzupełnienie wyposażenie sieci lokalnej w ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 04-10-2011